Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Tour ghép du lịch Trung Quốc

 • Liên hệ
  Lịch trình: DU LỊCH ĐÀI LOAN [ ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG] MIỄN VISA CÓ ĐIỀU KIỆN
  Thời gian: 1 ngày
  THỜI GIAN: 5 ngày 4 đêm
  PHƯƠNG TIỆN: Hàng không Việt Nam
  ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội
  ĐIỂM ĐẾN: Đài Loan
 • Liên hệ
  Lịch trình: DU LỊCH TRUNG QUỐC [BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI] TRẢI NGHIỆM SẮC THU
  THỜI GIAN: 7 ngày 6 đêm
  PHƯƠNG TIỆN: Hàng không Việt Nam
  ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội
  ĐIỂM ĐẾN: Trung Quốc
1
Bạn cần hỗ trợ?